Výrobce nejekologičtějších konopných textilií

V Rumunsku jsme našli výrobce ekologických konopných produktů, který dodržuje tradiční postupy pěstování a zpracování konopí. Tento článek vám představuje jejich myšlenku a práci.

Proč právě konopí

Po tisíciletí bylo konopné plátno oceňováno v různých kulturách jako nejlepší přírodní textilie na naší planetě. Své ocenění si jistě zaslouží: jedná se o nejdelší přírodní vlákno, má zvýšenou ochranu před UV zářením, vyšší odolnost a úžasné izolační vlastnosti, v kombinaci s nezpochybnitelnou udržitelností je to jen zlomek jeho kvalit.

Ve světě, kde jsou zneužívány zdroje a uvolňují se ničivé látky do životního prostředí, potřebujeme léčitele. Zdroj, který se nevyčerpává ani nepoškozuje své okolí. Konopí je tím pravým, co potřebujeme. Má neuvěřitelnou rychlost růstu, která dosahuje až tří sklizní za rok. Má hluboké kořeny, které čerpají životně důležitou energii z bohatých a nepoškozených vrstev půdy a umožňují jí tak vzkvétat, bez hnojiv nebo pesticidů a nutnosti střídaní plodin. Konopí skutečně vrací živiny do země, která ji živí. Je to udržitelnost? Téměř vše, co z konopí uděláte, má vyšší kvalitu než alternativa.

Co přesně si můžete vyrobit z konopí? Doposud má konopí více než 2500 použití, od potravin, papíru a tkanin, které jsou nejběžnější, až po palivo, cihly a dokonce i nadzvukové stíhačky. Použití na šperky nebo na čistění znečištěné vody a samozřejmě v lékařství, kosmetice. Několik z nich si můžete prohlédnout zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Hemp

Základní myšlenka a práce ekologického výrobce

Snaží se navrátit konopí jeho hrdost!

Konopí je univerzální plodinou a má pro každého něco. Firma si vybrala pro svoji práci konopnou přízi. Její přeměnou na vysoce odolné a šetrné tkaniny se snaží poskytnout světu cenný zdroj a zároveň nabízet tolik potřebnou péči o životní prostředí. Vyvíjí velké úsilí při extrahování vláken, na základě tradičních technik bez použití chemie. Od spřádání až po změkčení, zachází s konopím velmi pečlivě, pomocí metod šetrných k životnímu prostředí, které vyvinuli buď sami, nebo jejich partneři. Stejně tak pracují s lidskými zdroji a považují si těch, kteří pro firmu pracují. Celý proces výroby probíhá v Rumunsku.

Konopí v Rumunsku

Konopí - jeden z nejcennějších dědictví, které Rumunsko zdědilo. I od nejstarších dob rumunští lidé tradičně pěstují konopí na vlákno. Jejich kombinace s vynikajícími podmínkami pro půdu a vlhkost pro pěstování této rostliny vedla k rekordní produkci v této zemi.

Během posledního desetiletí došlo k oživenému zájmu o konopí jako obnovitelného zdroje, proto bylo stanoveno naše poslání: oživit a obnovit tuto starou tradici kombinací moderních technologií a zkušeností naší země získaných během staletí - počínaje výzkum, zemědělství, průmysl a obchod, ale způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Tradice konopí v Rumunsku

Konopná vláknina získaná z lýka rostliny Cannabis sativa se používá od nejstarších dob pro oděvy a jiné potřeby pro domácnost. Svědčí o tom archeologické důkazy z doby od 7 000 do 8 000 př.n.l.

Do Rumunska tuto rostlinu přivezli první bojovníci počátkem VII. století. Herodot uvádí, že předkové Rumunů použili tuto rostlinu k hojení ran a popálenin, zatímco ženy byly vysoce kvalifikované v používání konopí k výrobě oděvů a bytových doplňků. Postupem času se zpracování konopí stalo hlavní činností rumunských žen, z nichž pocházelo mnoho dalších tradic. V některých rumunských regionech se staré tradiční způsoby pěstování a zpracování konopí v domácnosti (jako tradiční techniky sběru vody náročné na pracovní sílu) dodnes nezměnily.

Tato dlouhá historie konopí přinesla Rumunsku první místo jako největšího poskytovatele konopí v Evropě, pěstují 56 - 70% celkové evropské produkce a byli 4. na světě s 45 000 ha půdy pěstované s konopím až do roku 1989. Nejvíce tohoto konopí se používá k výrobě vysoce kvalitního textilu pro export.

Půda v Rumunsku

Samotná půda je nejcennějším přírodním zdrojem Rumunska. Všechny hornaté oblasti, kromě nejdrsnějších hor, však udržují určitou formu zemědělské činnosti.

Od nejranějších dob byly rumunské země proslulé svou úrodnou půdou a dobrou sklizní. Jako římská kolonie Dacia dodávala tato oblast říši téměř dvě století obilí a další jídla právě z těchto důvodů. Navíc nebyla často používána chemická hnojiva a ani dnes se téměř nepoužívají. Vzhledem k tomu, že většina farem pěstuje plodiny i chová domácí zvířata, nejpoužívanějšími hnojivy jsou ta organická. Díky kombinaci těchto faktorů se v Rumunsku dodnes podařilo zachovat nejpřirozenější, nejekologičtější a nejúrodnější půdy v celé Evropě.

Mezinárodní uznání

Netrvalo dlouho, než se celý svět dohodl, že nejlepší konopí na trhu pochází z Rumunska. To pouze usnadnilo vývoj celého výrobního řetězce, který umožnil obchodování s nejrůznějšími produkty rumunského konopí.